Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Кои са общите принципи за работа с клиенти на когнитивно-поведенческата терапия?

Както вече споменахме, когнитивно-поведенческата терапия е относително кратка терапия (10 – 20 сесии), ориентирана към преодоляване на конкретни проблеми и работеща предимно с настоящите Ви затруднения. (Това не означава, че пренебрегваме Вашия детски опит или спомени, но не поставяме толкова силен акцент върху тях.)

Основен принцип на взаимодействие между терапевт и клиент е принципът на сътрудничество – и двете страни работят като части на един екип, за да извлекат, анализират и реструктурират необходимата информация за проблема на клиента. Пациентът е приет за „експерт“ в своя живот, а предложените от терапевта мнения, тълкувания и обяснения се приемат като хипотези, които трябва да бъдат доказани (или отхвърлени).

Участието на пациента е много активно по време на целия процес на консултиране или терапия. Клиентът не е пасивен слушател, който наготово получава необходимата информация, а обсъжда и анализира въпросите, по които се говори в терапията, сам достига до важни изводи и до реконструиране на дезадаптивните си мисли и убеждения. Освен това, в когнитивно-поведенческата терапия е практика да се дават „домашни работи“ – най-често те се отнасят за някакви конкретни дейности от Вашия живот, които Вие трябва да наблюдавате и най-често да описвате накратко в периодите между две сесии. Този процес спомага изключително бързо и ефективно за усвояване на принципите на когнитивно-поведенческата терапия и за напредването на хода на лечението. Освен това, активността на клиента се отнася и за времето между две сесии, когато наученото от сесията трябва да бъде използвано в реалния живот. Това се случва под формата на „поведенчески експерименти“ – целенасочено избрани задачи, които да затвърдят новоусвоени убеждения или поведения.

Акцентът върху участието на клиента в терапията никак не е случаен – когнитивно-поведенческата терапия е всъщност „обучителна“  терапия – на практика тя не само Ви помага да преодолеете даден проблем, но Ви дава умения и навици да се справяте с подобни проблеми и в бъдеще, когато вече не посещавате терапевта си.

Когато споделяте информация, трябва да знаете, че в терапията абсолютно неизменно се спазва правилото за конфиденциалност и каквито и да е данни за Вас и/или Вашия проблем няма да бъдат изнесени извън кабинета на терапевта. Създаването на доверие е от съществена важност за успешното протичане на консултирането или терапията и Вашият терапевт ще работи системно за неговото установяване и съхраняване.

 

Как протича първият терапевтичен сеанс?

Първият сеанс представлява всъщност опознавателна среща между Вас и Вашия терапевт. По време на тази среща терапевтът се запознава с Вашия проблем – неговото възникване, протичане, поддържащи фактори.

Този първи сеанс е началото на едно по-дълго сътрудничество с Вашия терапевт и затова е добре да споделите с него своите очаквания от  консултирането или терапията, както и всякакви опасения и/или въпроси, които имате относно предстоящата работа.

Когато получи необходимата информация за Вашия проблем, терапевтът ще Ви запознае с възможностите на терапията, която той практикува, по отношение на неговото преодоляване. Освен това накратко ще Ви запознае с някои базисни принципи на когнитивно-поведенческата терапия, които ще бъдат използвани в предстоящата ви работа.

Ако Вашият проблем по принцип се повлиява от предлаганата терапия и Вие решите да продължите консултирането или лечението, най-вероятно терапевтът ще Ви даде някои „задачи“, които да направите до следващата ви среща (най-често сеансите се провеждат по веднъж седмично, всяка седмица). Самият стил на работа в когнитивно-поведенческата терапия – на сътрудничество между клиент и терапевт, на съвместна работа по изследване на проблемите – предполага Ваше по-активно участие не само по време на терапевтичните сесии, но и във времето между тях.