За мен

Изучавам психотерапия от 1997 г. (продължавам и до днес), като освен основното направление, с което работя – когнитивно-поведенческата терапия, имам обучения и в методите на неорайхианската терапия, фокусирана към решения кратка терапия, мотивационно интервюиране. Тези толкова различни школи и методи извънредно много обогатиха и разшириха възприемането на човека срещу мен, на неговите възможности и ограничения, на неговите страхове и надежди.

Най-важното, което разбрах през всичките тези години на обучение и работа е, че ние никога не спираме да се учим – не само теоретично, на ниво знания или пък практически – на ниво умения, но най-вече се учим емоционално и преживелищно. И за това трябва да благодаря на моите клиенти, които ме допуснаха до себе си и споделиха най-съкровените си болки и упования и с които работихме и работим като истински екип от съмишленици.

 

Моята квалификация:

 • Сертифициран Консултант по когнитивно-поведенческа психотерапия
 • Консултант по хранителни нарушения към Проект „Фреш старт за младежи с анорексия и булимия“
 • Магистър по клинична социална работа; Магистър по българска филология

 

Обучения:

 • Обучение по когнитивно-поведенческа терапия (2000 – 2011)
 • Обучение и работа като консултант по хранителни нарушения към Проект „Фреш старт за младежи с анорексия и булимия“ (2015 -2017)
 • Специализация по Неорайхианска психотерапия, Лугано, Швейцария (1997 – 2000)
 • Обучение във Фокусирана към решения кратка терапия (2014)
 • Обучение Въведение в Мотивационното интервюиране (2016)
 • Семинари, конференции и допълнителни обучения по когнитивно-поведенческа терапия и схема-терапия в периода 2001 – 2018
 • Стаж в Терапевтична общност за зависими „Феникс” и в Дневен Център за зависими „Солидарност”
 • Обучение в Автогенен тренинг (2016)
 • Обучение по програма за родителско обучение „Трениране на успешни родители”
 • Обучение „Детски умения” като част от Фокусирания към решения подход

 

За контакти:  Мирослава Кантутис –  0878 108 427, e-mail: mkantutis@gmail.com