Хранителни разстройства

Хранителните разстройства са сериозни психически заболявания, свързани с нарушения на хранителното поведение, крайно, нездравословно фокусиране върху теглото и фигурата и в доста от случаите – със застрашаващо здравето намаляване на телесното тегло (при анорексия). В зависимост от конкретното хранително нарушения засегнатите имат различни проявления на нарушено поведение на хранене  – някои спазват тежки и изтощителни хранителни ограничения, подлагат се на крайно ограничаващи диети и като резултат постигат значително намаляване на теглото си (симптоми на анорексия), други не могат да издържат на строгите диети, в резултат на което системно редуват гладуване и преяждане, след което прилагат нездравословни форми на прочистване като самопредизвикано повръщане, злоупотреба със слабителни и диуретици (симптоми на булимия), а трети системно преяждат без да повръщат или ползват слабителни (симптоми на пристъпно или неконтролирано преяждане). Голяма част от засегнатите преминават от едни симптоми към други в процеса на болестта.

Причините за възникване на хранителните нарушения обикновено са комплексни – най-често комбинация от биологични и социални фактори. Към биологичните фактори, които могат да бъдат както физиологично предразположения към психически заболявания, така и само процесите на физическо съзряване на организма през пубертета, което е съпроводено с резки и понякога трудно приемливи за младите хора промени, се присъединяват факторите на средата – завишени и нереалистични изисквания към фигурата и теглото, подигравки в училище, страх от неприемане, от отхвърляне, проблеми в семейството или неспособност от пълноценно общуване с връстниците. И всъщност, нарушенията в хранителното поведение – т.е. това, което най-често родителите и близките виждат, са само върхът на айсберга, само видимата фасада, зад която се крият страхове, разочарование и неудовлетвореност, и най-често – невъзможност за справяне с дадени ситуации и обстоятелства в живота им.

Когнитивно-поведенческата терапия е една от двете терапии, признати в световен мащаб като най-ефективни при хранителни разстройства (другата терапия е фамилната терапия). В края на 20-ти век проф. Кристофър Феърбърн от Университета в Оксфорд разработва специална форма на когнитивно-поведенчeска терапия, която лекува хранителни разстройства и предпазва от следващи рецидиви. Тази терапия следва строго определена схема на лечение, доказала ефективността и трайността на повлияването си.  От съществено значение е ангажираността на клиента в процеса на лечение и неговата мотивация. Булимията, пристъпното преяждане и неспецифицираните хранителни растройства се повлияват от 20 сесии – по една сесия седмично, а по-сериозните форми на анорексия , при които има значително намаляване на теглото изискват 40 сесии, като първите 8 сесии се провеждат два пъти седмично. Терапията работи паралелно както с проявите на нарушено поведение на хранене, така и с мисловните модели, определящи тези поведения. Целта е излекуваният клиент да придобие здравословно и реалистично отношение към храната, фигурата и теглото си, като паралелно с това нормализира хранителното си поведение.

Обучена съм и работя от 2015 г. именно със специализираната форма на когнитивно-поведенческа терапия, въведена от Кристифър Феърбърн. Резултатите показват, че тази терапия е успешна и дава дългосрочно положително повлияване.