top of page

Индивидуална терапевтична сесия

Основен принцип на взаимодействие между терапевт и клиент е принципът на сътрудничество – и двете страни работят като части на един екип, за да извлекат, анализират и реструктурират необходимата информация за проблема на клиента. Пациентът е приет за „експерт“ в своя живот, а предложените от терапевта мнения, тълкувания и обяснения се приемат като хипотези, които трябва да бъдат доказани (или отхвърлени).

Участието на пациента е много активно по време на целия процес на консултиране или терапия. Клиентът не е пасивен слушател, който наготово получава необходимата информация, а обсъжда и анализира въпросите, по които се говори в терапията, сам достига до важни изводи и до реконструиране на дезадаптивните си мисли и убеждения. Освен това, в когнитивно-поведенческата терапия е практика да се дават „домашни работи“ – най-често те се отнасят за някакви конкретни дейности от Вашия живот, които Вие трябва да наблюдавате и най-често да описвате накратко в периодите между две сесии. Този процес спомага изключително бързо и ефективно за усвояване на принципите на когнитивно-поведенческата терапия и за напредването на хода на лечението.

60 минути - 50 лева
90 минути - 70 лева

bottom of page