top of page

Какво да очакавам?

Как протича първият терапевтичен сеанс?

Първият сеанс представлява всъщност опознавателна среща между Вас и Вашия терапевт. По време на тази среща терапевтът се запознава с Вашия проблем – неговото възникване, протичане, поддържащи фактори.

Този първи сеанс е началото на едно по-дълго сътрудничество с Вашия терапевт и затова е добре да споделите с него своите очаквания от  консултирането или терапията, както и всякакви опасения и/или въпроси, които имате относно предстоящата работа.

Когато получи необходимата информация за Вашия проблем, терапевтът ще Ви запознае с възможностите на терапията, която той практикува, по отношение на неговото преодоляване. Освен това накратко ще Ви запознае с някои базисни принципи на когнитивно-поведенческата терапия, които ще бъдат използвани в предстоящата ви работа.

Ако Вашият проблем по принцип се повлиява от предлаганата терапия и Вие решите да продължите консултирането или лечението, най-вероятно терапевтът ще Ви даде някои „задачи“, които да направите до следващата ви среща (най-често сеансите се провеждат по веднъж седмично, всяка седмица). Самият стил на работа в когнитивно-поведенческата терапия – на сътрудничество между клиент и терапевт, на съвместна работа по изследване на проблемите – предполага Ваше по-активно участие не само по време на терапевтичните сесии, но и във времето между тях.

70 минути - 50лева

bottom of page