top of page

Най-важното, което разбрах през всичките тези години на обучение и работа е, че ние никога не спираме да се учим – не само теоретично, на ниво знания или пък практически – на ниво умения, но най-вече се учим емоционално и преживелищно. И за това трябва да благодаря на моите клиенти, които ме допуснаха до себе си и споделиха най-съкровените си болки и упования и с които работихме и работим като истински екип от съмишленици.

Квалификации

 • Сертифициран когнитивно-поведенчески терапевт

 • Консултант по хранителни нарушения към Проект „Фреш старт за младежи с анорексия и булимия“

 • Магистър по клинична социална работа; 

Обучения

mom_2.jpg
 • Обучение по когнитивно-поведенческа терапия (2000 – 2011)

 • Обучение по схема терапия (2018-2022)

 • Обучение и работа като консултант по хранителни нарушения към Проект „Фреш старт за младежи с анорексия и булимия“ (2015 -2017)

 • Специализация по Неорайхианска психотерапия, Лугано, Швейцария (1997 – 2000)

 • Обучение във Фокусирана към решения кратка терапия (2014)

 • Обучение Въведение в Мотивационното интервюиране (2016)

 • Семинари, конференции и допълнителни обучения по когнитивно-поведенческа терапия и схема-терапия в периода 2001 – 2022

 • Стаж в Терапевтична общност за зависими „Феникс” и в Дневен Център за зависими „Солидарност”

 • Обучение в Автогенен тренинг (2016)

 • Обучение по програма за родителско обучение „Трениране на успешни родители”

 • Обучение „Детски умения” като част от Фокусирания към решения подход

bottom of page