75 минути - 45 лева

Индивидуална терапевтична сесия 

60 минути - 45 лева
90 минути - 60 лева

Първа терапевтична сесия