75 минути - 40 лева

Индивидуална терапевтична сесия 

60 минути - 40 лева

90 минути - 60 лева

Първа терапевтична сесия